Nominasjonskomité for Elverum Høyres kommunestyre-Valgliste 2023-2027

Elverum Høyre har i styremøte den 31. januar 2022 nedsatt nominasjonskomite for kommunestyrevalget 2023-2027.
 
Nominasjonskomiteen består av følgende medlemmer.
·       Hans Olav Osbak
·       Gine S Skurdal
·       Odd Kåre Qvam Trøen
·       Arne Johan Sigstad,
 
Leder av nominasjonskomiteen og kontaktperson er Hans Olav Osbak, hoosbak@yahoo.no
tlf. 93080989.
Dato for nominasjon av øvrige listekandidater er satt til  15 november 2022.