Om initiativ og muligheter

Formannskapsmøtet i Elverum 19. februar tok en interessant vending i behandlingen av en sak om deling av en landbrukseiendom

Formannskapsmøtet i Elverum 19. februar tok en interessant vending i behandlingen av en sak om deling av en landbrukseiendom. Etter at Arbeiderpartiet kopierte det borgerlige forslaget ord for ord stemte de imot følgende setning: «En fradeling er også i samsvar med formannskapets generelle samfunnsmål om å styrke enkeltmenneskers initiativ og grunneiers mulighet til å utvikle egen eiendom.»

For velgerne er det nyttig å vite at Elverum Arbeiderparti ikke ønsker å styrke enkeltmenneskers initiativ og grunneiers muligheter. Elverum Høyre har et helt annet syn. Vi har tro på mennesker og bygger vår politikk på tillit til enkeltmennesket. Derfor vil vi også styrke enkeltmenneskers valgfrihet og initiativ, og grunneiers utviklingsmuligheter. Elverum er en god kommune å bo i, men den kan bli enda bedre hvis vi gir større rom for utvikling og skaperkraft.

Yngve Sætre,
Gruppeleder i Elverum Høyre