Omkjøringsveg og kostnader

Noe som ikke har vært fremme i debatten er prisforskjellene mellom de to alternativene. Dette kan du lese mer om her.

Yngve Sætre, ordførerkandidat for Elverum Høyre.

Det har i det siste vært flere artikler i Østlendingen om mulighetene for en nordre omkjøringsveg forbi Elverum. Ofte blir dette satt opp mot alternativet med ny bru over Glomma ved Glomdalsmuseet, noe som inkluderer ombygging av eksisterende vegsystem på Vestad.  

Noe som ikke har vært fremme i debatten er prisforskjellene mellom disse alternativene. I 2016 ble nordre omkjøringsveg kostnadsberegnet til 732 millioner kroner, mens ny bru med Glomdalsmuseet ble beregnet til 1,3 milliarder kroner. I det siste beløpet er heller ikke erstatning for innløsing av eiendommer på Vestad inkludert. I begge tilfeller er det sannsynlig at bilistene må betale en stor del gjennom bompenger, men dette vil bli betydelig mindre ved en omkjøringsveg. 

Det er åpenbart at kostnader har mye å si for mulighetene til å realisere et nytt vegsystem i Elverum. Omkjøringsveg kommer i så tilfelle best ut både for samfunnet og bilistene. Gjennomgangstrafikk gjennom sentrum gir dessuten store negative konsekvenser for byutvikling, miljø og myke trafikanter. Derfor ønsker Elverum Høyre en nordre omkjøringsveg fremfor ny bru ved Glomdalsmuseet.       

Yngve Sætre

Ordførerkandidat for Elverum Høyre