Påminnelse om årsmøte i Elverum Høyre

Egen saksliste – Tidligere utsendt

Elverum Høyre gjennomfører årsmøte i dag 28. november klokken 1900. Møtet gjennomføres i Åsmund Sveensveg 24.

Av hensyn til begrensede parkeringsmuligheter på møtestedet anmodes medlemmene om å kjøre sammen.

Det blir enkelt servering på møtet!

Velkommen!