Påskehilsen

Da er det under 6 måneder igjen til valget.

Glomma

Valgkampanjegruppa har presentert en grovplan for valgkampen på siste
medlemsmøtet og programkomiteen er i innspurten for å lage et utkast som
kan sendes ut til alle medlemmer og godkjennes på et medlemsmøte den 25
april.
Sammen med programmet vil det bli sendt ut en mal slik at alle kan komme
med innspill til endringer, tillegg eller forslag på saker som bør strykes. Vi
håper dere benytter anledningen til å påvirke programmet og komme med
innspill.

Den 31. mars er fristen for å sende inn Elverum Høyre sin liste over kandidater. Vi har pt. 19 listekandidater. Har du lyst til å stå på listen er det fremdeles mulig å melde sin interesse. Utover forsommeren blir det forskjellige aktiviteter i forbindelse med valgkampen, har du lyst til å bidra ta kontakt og si hva du kan tenke deg å bidra med. Vi ønsker å få til et eget lokale i storgata som vi kan benytte under valgkampen.

På innlandet Høyre sitt årsmøte den 18 og 19 februar ble det vedtatt tre resolusjoner og to uttalelser. Disse ble videresendt til landsmøtet i Høyre.

Yngve Sætre har vært på Stortinget som vara for Anna Molberg en uke. Der fikk han stilt en rekke spørsmål som er viktig for Elverum. Kollektivtilbudet, omkjøringsvei for Elverum, forsvarets rekruttskole på Terningmoen og forvaltning av ulv.

Går dere inn på kommunens hjemmesider finner dere møtene og sakene som skal opp til behandling fem til seks dager før gjennomføring. På gruppemøtene gjennomgår vi saker til kommende formannskap og kommunestyrer.

Vi ønsker dere alle en riktig god påske.
Hilsen Styret i Elverum Høyre