Seks grunner til å stemme på Elverum Høyre

1.tErik Hanstad – Elverums ordfører!
2.tVi vil arbeide for at sykehuset i Elverum skal være hovedsykehus i Hedmark
3.tVi vil ha en omsorg med kvalitet og tilpassede tjenester
4.tVi vil styrke undervisningen i basisfagene, og bygge en ny skole i sentrum så raskt som mulig
5.tVi vil redusere rovviltbelastningen og arbeide for å fjerne ulvesona
6.tVi vil ha gratis parkering i sentrum, og utvikle elvebredden til en av Elverums perler

Yngve Sætre
Gruppeleder i Elverum Høyre