Svakt og passivt av posisjonen i Elverum

Leserinnlegg i Østlendingen 6.des 2019


Budsjettbehandling i formannskapet i november er et årlig høydepunkt. Der skal de ulike partier legge frem sine økonomiske planer for fremtiden. Det har alltid vært en selvfølge at de styrende partier (posisjonen) legger frem sitt budsjettforslag på dette møtet, og dette har gitt grunnlag for en etterfølgende debatt mellom posisjon og opposisjon.

I år overrasket den nye posisjonen (Ap, SV og FrP) med å ikke ha noe eget forslag til budsjettbehandlingen i formannskapet den 20. november. Det er fascinerende hvordan de samme partier i valgkampen for kort tid siden hadde løsningen på det meste i Elverum, mens de nå sier at de «bevisst ventet for å få en total oversikt». Hva de venter på er ikke godt å si da rådmannen har gjort en meget god jobb med å fremskaffe alle relevante fakta og opplysninger i god tid slik at vi politikere kan lage et budsjett.

Å utarbeide sine egne forslag er en kjerneoppgave i lokalpolitikken, og budsjettforslaget er det aller viktigste. Det er helt essensielt å komme med løsninger, følge opp valgløftene og ta debattene. Det er både svakt og passivt at posisjonspartiene ikke evner å komme med et eget forslag i et av årets viktigste møter. Elverum Ap har tidligere med bravur snakket varmt om det de kaller «styringsfart». Å lettvint «hoppe over» budsjettframlegget i formannskapet viser hverken fart eller styring – heller det stikk motsatte.