Svar til Bjørn Fjellmosveen om politisk ledelse

I et leserinnlegg i Østlendingen 2. desember kritiserer Bjørn Fjellmosveen at varaordføreren i Elverum skal få økt godtgjørelse. Han mener dette er et tegn på feil grunnholdning hos den politiske ledelsen.

I et leserinnlegg i Østlendingen 2. desember kritiserer Bjørn Fjellmosveen at varaordføreren i Elverum skal få økt godtgjørelse. Han mener dette er et tegn på feil grunnholdning hos den politiske ledelsen.

Fjellmosveen tar feil på flere punkter. For det første skal ikke varaordførerens timesbetaling økes. Endringen går ut på at varaordføreren skal arbeide som varaordfører flere timer i uka. Dermed kan han være tilstede på flere arenaer, og ivareta Elverums interesser enda bedre enn han gjør i dag. At han også skal få betalt for de ekstra timene han skal arbeide er på ingen måte umoralsk eller uetisk. Det er vel bare rett og riktig, eller hva?

Sammenlikningen til Fjellmosveen om at dette utgjør trekvart årsverk innen omsorg eller skole viser at han ikke forstår hva dette dreier seg om. Både skole og omsorgssektoren har fått økte budsjettrammer og flere stillinger de siste årene som følge av at Elverum kommune vokser. At kommunen vokser medfører også at politisk ledelse stadig får flere oppgaver som skal ivaretas. Da må det også gis tid og mulighet til å gjøre disse oppgavene.

Varaordføreren har spesielt ansvar for forsvaret, internasjonalt arbeid og planarbeid. Dette er viktige områder hvor det vil bli høy aktivitet de neste årene. Flyktningsituasjonen er også et område som vil kreve økt medvirkning fra politisk ledelse fremover.

Denne saken handler ikke først og fremst om varaordførerens stillingsstørrelse, men om hvilke virkemidler vi trenger for å utvikle Elverum som kommune, by og regionsenter. Skal vi følge med i tiden og møte fremtiden offensivt må politisk og administrativ ledelse gis mulighet til å utføre sitt arbeid på en god måte. Det kommer hele kommunen til gode.

Yngve Sætre
Gruppeleder i Elverum Høyre