Tusen takk til alle som ga sin stemmeseddel til Elverum Høyre

En stor takk til alle som stemte på Elverum Høyre. Tusen takk for tilliten! Elverum Høyre fikk mindre oppslutning enn vi hadde som mål, men likevel er det tross alt over 1200 personer som har stemt på Høyre i Elverum.

Alle som har stemt på Elverum Høyre har forventninger til oss, og vi som utgjør den nye kommunestyregruppa skal gjøre vårt ytterste for å vise oss tilliten verdig. Vi skal fortsatt arbeide hardt for å bevare sykehuset, etablere ringveg, forbedre skolen og skape flere arbeidsplasser. Og fremfor alt skal vi sette enkeltmennesket i sentrum for all vår politikk også fremover.

Vi vil gratulere Elverum Senterparti med et svært godt valgresultat (tidenes beste for Elverum Sp?). Vi vil også gratulere Elverum SV og Miljøpartiet De Grønne Elverum/Solør med stor fremgang, Elverum FRP med fin fremgang, Pensjonistpartiet, Team Elverum – Politikk for by og bygd som beholdt sin representant og Elverum Arbeiderparti som fikk en høy oppslutning. Dere gjorde alle svært gode valgkamper!

Det som er aller størst grunn til å glede seg over i kommunevalget i Elverum er valgdeltakelsen på 60,22%, som er en betydelig økning og «all time high». Selvsagt skulle vi ønsket at valgdeltakelsen var enda høyere, men dette viser likevel at demokratiet og engasjementet for politikk har styrket seg i Elverum, noe som er svært positivt!

I neste kommunestyreperiode vil vi fortsette arbeidet med å gjøre Elverum til et enda bedre sted å bo. Vårt dyrebare demokrati har talt og kommunestyret i Elverum har fått en ny, unik og spennende sammensetning. Nok en gang: Tusen takk for tilliten!


Yngve Sætre
Elverum Høyres 1.kandidat