Utdrag av programmet for Elverum Høyre 2023 – 2027

Sammen kan vi skape mer

Vår ordførerkandidat Yngve Sætre

https://hoyre.no/elverum/?attachment_id=963