Valg av ordførerkandidat/ førstekandidat for Elverum Høyre.

Elverum Høyre viser til tidligere bekjentgjøring og kaller inn til nominasjonsmøte for å nominere ordførerkandidaten for partiet for perioden 2023-2027.
Elverum Høyre sin nominasjon av ordførerkandidat avholdes 31.05.22, kl. 1900 på Forstmann
Saker til behandling:
– Godkjenning av innkalling, saksliste og antall tilstedeværende med stemmerett
– Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
– Nominasjon av Elverum Høyres ordførerkandidat
– Valg av tillitsvalgte for listen (foreningsleder og sekretæren i foreningsstyret). Disse har ansvaret for å sende listen til valgstyret i kommunen innen fristen, og være kontaktpersoner ovenfor myndighetene. Det sendes frem en liste når resten av nominasjonen er gjennomført, ordførerkandidat vil da stå på første plass på listen.
Vi minner om at det kun er medlemmer som har vært medlem i minst 1 mnd. og som har betalt sin kontingent ved møtestart, som har stemmerett på nominasjonsmøtet. I tillegg
følger stemmerett medlemmenes bostedsadresse. De som er medlemmer i Senior Høyre og Unge Høyre og har betalt kontingenten sin dit og oppfyller de andre kriteriene har også stemmerett.
Vi håper riktig mange tar seg tid til å komme!

For styret i Elverum Høyre
Vigdis Osbak