Våre kjernesaker

Sammen kan vi skape mer.

Ta Glomma i bruk

Elverum Høyre ønsker å gjøre Elverum til et bedre sted å bo, flytte til, jobbe, studere besøke og drive næringsvirksomhet i. Vi vil ha en helhetlig plan for utviklingen av Glomma og Restvold slik at vi kan ta elva i bruk til ulike aktiviteter. Vi skal bli best på å tiltrekke oss kunnskapsrike og kreative mennesker, bedrifter og arbeidsplasser. Folk med ambisjoner og ideer om å skape arbeidsplasser i Elverum skal møte en kommune som gir støtte og veiledning og finner mulighetene sammen med deg.  Med Norges største skogselskap, Høgskolen i Innlandet, sykehuset, Forsvaret og et variert næringsliv, samt en kunnskapsbasert industri og en innovativ og stor handelsstand har vi det meste som trengs for å lykkes. I kampen om den fremtidige arbeidskraften skal vi ha en kultur hvor det er lov å lykkes. Med Høyre skal Elverum bli en tydeligere JA-kommune hvor ideer og innovasjon realiseres.