Vekstkraft for Elverum

I høst fikk vi etterlengtede positive nyheter om økonomien til Elverum kommune

I høst fikk vi etterlengtede positive nyheter om økonomien til Elverum kommune. Økonomien er fortsatt utfordrende, men vi er i ferd med legge de største problemene bak oss, og kan se fremtiden lysere i møte. Hovedgrunnen til det er at kommunens omstillingsarbeid omsider gir resultater. Det er grunn til å gi honnør til rådmannen og alle medarbeiderne i Elverum kommune for godt utført endringsarbeid over lang tid.

Budsjettet til samarbeidspartiene Høyre, Senterpartiet, Frp, Venstre og Team Elverum ble vedtatt i kommunestyret 17. desember. Selv om budsjettet er stramt gir det betydelig vekstkraft. Vi skal investere brutto ca. 1,4 milliarder kroner i den neste fireårsperioden. Dette er investeringer som vil trygge fremtiden og skape økt velferd for innbyggerne.

I 2016 er det også budsjettert med 33,5 millioner kroner i nye driftstiltak som kommer innbyggerne til gode. Spesielt viktig er det at vi ansetter to nye psykologer, vi øker rammen til barnevernet med 2 millioner kroner og vi styrker hel
sesøstertjenesten for flyktninger. Dette er gode velferdstiltak rettet mot utsatte grupper.
Vi gir også et tilskudd til idrettsrådet på 500.000 kroner i 2016. Det vil bidra til aktivitet og komme mange barn, unge og ildsjeler til gode. Dessuten øker vi varaordførers stilling til 80 prosent. Dette vil styrke den politiske ledelsen i kommunen, og gjøre det mulig med en tettere oppfølging innenfor viktige områder som planarbeid, forsvaret og integrering.

Vi skal også bruke 1,5 millioner kroner årlig på å videreføre prosjektet Flyktninger i arbeid. Resultatene i dette prosjektet er imponerende, og det er spesielt viktig å fortsette dette med dagens flyktningsituasjon. Vi styrker også budsjettet til kultursektoren med 100.000 kroner, hovedsakelig rettet mot barn og unge.

Budsjettet gir oss 1,5 millioner kroner på bunnlinja i 2016, og 81 millioner kroner totalt for den neste fireårsperioden. Vi har fremdeles et trangt budsjett for 2016, og det blir derfor viktig med budsjettdisiplin og moderasjon fra både politisk og administrativ side. Vi må ha litt is i magen og holde oss i skinnet helt til vi er i mål med omstillingsarbeidet. Pengebruken må begrenses selv om vi har mange gode tiltak vi gjerne skulle ha brukt penger på.

Elverum kommune har hatt vekst i antall innbyggere i mange år, og ifølge SSB sine prognoser vil det være over 600 flere innbyggere i Elverum om fire år. Vi er kommet til et punkt hvor vi må gjennomføre store investeringer for å legge til rette for fortsatt vekst. Samarbeidspartiene prioriterer de viktige investeringene som vil gi fremtidig vekstkraft for Elverum. De neste fire årene skal vi investere 197 millioner kroner i ny skole i Ydalir, og 396 millioner kroner i Helsehuset. Vi skal også ruste opp Lillemoen skole, bygge omsorgsboliger og demenssenter, og lage en fremdriftsplan for opprusting av Hanstad skole. Alt dette vil øke velferdsnivået og komme innbyggerne til gode.

Det er et gammelt ordtak som sier at «De gamle sjømenn styrte etter stjernene – ikke for å komme dit, men for å holde stø kurs». Nå er det tid for å la seg inspisere av dette ordtaket. Vi skal ikke vingle, stoppe opp eller snu. Vi skal holde fast ved våre mål, sikte høyt og holde stø kurs. På den måten kan vi gi vekstkraft for Elverum i 2016 og årene som kommer.

Yngve Sætre
Gruppeleder i Elverum Høyre