Vellykket medlemsmøte på Forstmann

Tusen takk til alle som bidrog til at medlemmøte på Forstmann 10.mars ble så vellykket. Ekstra takk til rådmann Kristian Trengereid og økonomisjef David Sande som på folkelig og flott måte informerte om kommuneøkonomien.De informerte om inntektsgrunnlaget for kommunen, om perspektivmeldingen, om frie inntekter, om rammetilskudd, skatteinntekter og utgiftsutjevning. Befolkningsvekst og næringsliv er kanskje de viktigste utfordringene kommunen står overfor nå.De svarte godt på alle spørsmålene, så det var tydelig at temaet var interessant. Rådmannens oppsummerte noen forutsetninger for å bedre kommuneøkonomien de neste årene. Ikke rom for store investeringer Alle må jobbe smartere Alle må bruke pengene på riktig måte Ansvarlige politikereYngve tok ordet ved avslutning av møtet og trakk linjene noen år tilbake og fram til i dag, hvordan Elverum kommune, har gjort nødvendig investeringer, med bl.a. bygging av Ydalir og Helsehuset, og som nå må satse mer aktivt innen næringsutvikling. Avslutningsvis vil jeg fremheve Siv Lenas utsagn; Nå er det viktig at vi alle framsnakker Elverum som et godt bosted. Trengereid og Sande er velkommen tilbake en annen gang!