Elverum Høyres ordførerkandidat Yngve Sætre

Når Elverum Høyre nå går til valg, er det med vår gruppeleder gjennom åtte år, Yngve Sætre, som vår nye ordførerkandidat.

I disse åtte årene, har Høyreordfører Erik Hanstad gjennom handlekraft og løsningsorientert lederskap bidratt til at det fortsatt er drift i lokalene til Curida AS, Rv 3/25 blir realisert, Hera Vekst ble avviklet, Ydalir skole og barnehage ble bygget samt at helsehuset er ferdigstilt.

Elverum Høyre har politikere som viser handlekraft i aktuelle saker som oppstår, enten det er vei og trafikk, trivsel/mobbing i skolen eller nødvendige prioriteringer og innsparinger. Oppslag i aviser og i sosiale medier viser høyrepolitikere med en tydelig stemme for Høyres verdier — fordi de tror på Elverum og fordi de tror på deg.

Følg oss videre — og du får mer om valgprogrammet, listekandidatene og aktiviteter fram til valgdagen 9. september 2019.

Godt valg!

https://www.facebook.com/search/top/?q=elverum%20h%C3%B8yre&&epa=SEARCH_BOX