Arkivert artikkel

Ti grunner til å stemme Høyre

Valget står mellom trygg ledelse med Erna og en politikk som virker, eller et politisk eksperiment med Ap, Sp, SV,  MDG og Rødt. Tiden er ikke inne for politiske eksperimenter.

Høyre vil:    

  1. Skape flere nye arbeidsplasser. Les mer om hvordan vi skal sikre at flere kommer inn i arbeidslivet.
  2. Gi elevene en bedre skole, blant annet ved å gjøre lærerutdanningen enda bedre, og videreutdanne flere lærere. Les mer om hvordan vi vil at elevene skal lære mer i skolen.
  3. Sikre raskere og bedre behandling den dagen du trenger helsehjelp, og gi enda flere pasienter rett til fritt å velge det beste behandlingstilbudet for seg.
  4. Kutte unødvendig byråkrati og gi deg en enklere hverdag. Les mer om hvordan vi vil forenkle, fornye og forbedre Norge.
  5. Styrke det sosiale sikkerhetsnettet og gi mer til de som trenger det mest. Les mer om hvordan vi skaper muligheter for alle.
  6. Sikre at flere barn lykkes på skolen gjennom å satse mer på tidlig innsats i de første skoleårene. Les mer om tidlig innsats i skole og barnehage.
  7. Gjøre kollektivtilbudet så bra at de som kan det, lar bilen stå. Høyre satser på kollektivtransport som gjør hverdagen til folk flest enklere og grønnere.
  8. Gjennomføre en kommunereform som sikrer bedre kvalitet på de kommunale tjenestene, og et sterkere lokaldemokrati i norske kommuner.
  9. Sørge for raskere, billigere og mer helhetlig utbygging av de viktigste veiene i Norge. Les mer om hvordan vi bygger mer vei i hele Norge.
  10. Fornye og forsterke vår forsvarsevne gjennom en historisk satsing på Forsvaret 

Fant du ikke temaet som er viktigst for deg? Det er heldigvis mange flere gode grunner til å stemme Høyre enn disse ti – finn ut hva Høyre mener om din hjertesak i vårt partiprogram

Barn spiller basket med tekst 'vi tror på Norge - Høyre'. Illlustrasjon

Fremdeles ikke overbevist? Her er noen ting Høyre i regjering har gjennomført:  

Flere arbeidsplasser:

Raskere og bedre behandling i helsetjenesten:

Flere skal lære mer og færre skal falle fra i skolen:

Raskere frem og trygt hjem:

Om ikke engang dette svarer på ditt spørsmål, så send oss spørsmålet ditt til politikk@hoyre.no

OG HUSK: Du kan forhåndsstemme helt frem til 8. september, uansett hvor du bor i landet. Les mer om hvor på valg.no