Medlemsmøte og prøvenominasjonsmøte – Stortingsvalget 2021

Til alle medlemmer i Elverum Høyre og Innlandet Unge Høyre

Det er bare 1 år igjen til Stortingsvalget og nominasjonsprosessen er godt i gang. Vi kaller med dette inn til medlemsmøte og prøvenominasjonsmøte:

Dato: 08.09.2020

Sted: Forstmann påSkogmuseet

Klokkeslett: 19.00 -21.00

Av smittevernhensynønsker vi påmelding innen 07.09.2020 kl. 15.00 til gineskurdal@hotmail.com eller SMS på 930 45099.

Prøvenominasjonsmøtet vil bli avviklet etter denne planen:

  1. Godkjenning av innkallingen og sakslisten
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av tellekorps
  4. Prøvenominasjonen
  • En generell debatt om foreningens ønsker
  • Plassering av den enkelte kandidat på lista

Er det mer enn ett forslag på navn på en plass, gjennomføres skriftlig votering

  1. Valg av 10 delegater til Innlandet Høyres nominasjonsmøte. Dette avholdes 21.11.2020. Honne Konferansesenter på Biri.

Det er kun medlemmer som har betalt kontingenten sin for2020 som har stemmerett på Høyres prøvenominasjonsmøte, i tillegg må man havært medlem i minst 4 uker.

For medlemmer som har glemt å betale årets kontingent, kan de betale før møtet åpnes.

For Unge Høyres medlemmer gjelder det at de har stemmerett ved valget i 2021 (fyller 18 år i 2021) og har betalt kontingent til sin Unge Høyre forening.

Nominasjonskomiteensalfabetiske innstilling finner du her: https://hoyre.no/innlandet/aktuelt/alfabetisk_liste_til/

Enkel bevertning.

Vel møtt!

Styreti Elverum Høyre