Pendlerfradrag

Pendlerfradragene er ment å dekke de ekstra utgiftene en skattyter har. Det gjør de fortsatt.

Pendlere med lang vei til jobb får et fradrag i skatten gjennom pendlerfradraget. Størrelsen på fradraget varierer mye i landet. Blant annet er fradrag per person på Østlandet betydeligere høyere enn fylkene i Nord-Norge og på Vestlandet.

Regjeringen har gjort enkelte endringer for å redusere byråkrati knyttet til oppfølging og kontroll av ordningen. Endringene gjør også at fradraget er riktigere tilpasset de faktiske utgiftene folk har til pendling. Pendlerfradraget dekker derfor de utgiftene man har i forbindelse med pendling til og fra jobb, men det er gjort en del endringer for å gjøre regelverket enklere og tydeligere.

Hvorfor er endringene nødvendige?

Reglene for dette fradraget har tidligere vært vanskelige, og så mange som 27 prosent av de som fikk fradraget har gjort feil i Skattemeldingen (tidligere Selvangivelsen). Kontroller i Skatteetaten har derfor vist et stort omfang av uberettigede fradrag, noe som har ført til mye byråkrati. En stor andel av de som krever fradraget er personer fra andre land i Europa. To av tre som krevde fradrag for merutgifter til kost var i 2014 utenlandske statsborgere. Riksrevisjonen har også påpekt at kompliserte fradragsregler har ført til at mange utenlandske skattytere fører feil fradrag.

Folk har fått skattelette

Samtidig har regjeringen redusert skatter og avgifter med 25 milliarder kroner og store grupper av befolkningen har fått betydelige lettelser. For en gjennomsnittlig familie med to helt vanlige inntekter har skatten blitt redusert med 11 000 kroner siden 2013.