budsjett_2017

Statsbudsjettet

Høyre/Frp-regjeringens målsetning er å forenkle, fornye og forbedre Norge. Derfor er det naturlig å prioritere å skape flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag i statsbudsjettet for 2017

Regjeringen har nå lagt frem statsbudsjettet for 2017. Budsjettet er godt tilpasset en situasjon med en forsiktig, men sårbar oppgang i økonomien. Samtidig som det satses på bedre velferd.

Fire milliarder i tiltakspakke til de bransjene og regionene som er hardest rammet av oljeprisfallet bidrar til arbeid, aktivitet og omstilling. 6,4 mrd i lavere skatt gjør det mer lønnsomt å jobbe og å skape arbeidsplasser. Skatt på alminnelig inntekt og selskapsskatten reduseres til 24 %. Nær sagt alle skatteytere får lavere eller uendret skatt. Regjeringens kraftfulle satsing på kunnskap, innovasjon, forskning og infrastruktur fortsetter. Vi forbedrer velferden, særlig målrettet mot de med størst behov.