Oljefondet skal fortsatte å være i front på etiske retningslinjer for investeringer. Fondet deltar i tusenvis av generalforsamlinger i løpet av et år hvor de stiller klare forventninger til saker som arbeidstakerrettigheter og korrupsjon. Dette er et arbeid som jevnlig er under utvikling og som bidrar til åpenhet.