Dette vil vi gjøre

Ingen blir noen gang utlært, og for lærere er det høyst viktig at kompetansen de sitter med er oppdatert og relevant. Vi vil derfor gjøre det mulig for enda flere lærere å ta etter- og videreutdanning.