Dette vil vi gjøre

Det er ikke et mål at alle skal velge likt, men at alle har like muligheter til deltakelse og utvikling i samfunnet.