Når kriminaliteten forandrer seg, må politiet følge etter. Det gjør at politiet må få de verktøyene og kunnskapen de trenger for å ta de kriminelle.