Vår politikk

Vår politikk

Hva står Høyre for? Høyres viktigste prosjekt er å bygge et bærekraftig velferdssamfunn. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene.

Høyre i regjering sørger for at helsekøene går ned og satser på kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Vi fornyer og forsterker vår forsvarsevne og styrker beredskapen mot kriser og terror.

TEMAOVERSIKT A-Å