Vår politikk

Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden, samt ha verdens beste skole. Alle barn skal få muligheten til å utvikle sine evner.

Høyre i regjering sørger for at helsekøene går ned og satser på kvalitet i helse- og omsorgstjenestene, og fornyer og forsterker vår forsvarsevne, og styrker beredskapen mot kriser og terror.

TEMAOVERSIKT A-Å